marcelvanbruggen.nl
 

AFRICHTING • KEURINGSKLAAR MAKEN & BEGELEIDEN VAN UW PAARD
OP DE KEURING • ZADELMAK MAKEN & UITBRENGEN IN DE SPORT •
BETUIGEN & UITBRENGEN IN DE SPORT • TEVENS HANDELS- EN PENSIONSTAL

 
 

Dekvoorwaarden

- Hengstenhouderij Marcel van Bruggen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

- Reserveringen één dag van te voren of uiterlijk smorgens voor 09.00 uur. Bestellingen
later dan 09.00 uur worden de volgende dag uitgevoerd.


- Stalling en veterinaire begeleiding aanwezig.
Kosten stalling: Merrie zonder veulen € 6,00 per dag; merrie met veulen € 8,00 per dag (excl. BTW). De stallingskosten kunnen direct contant worden voldaan of worden op de nota van het   verschuldigde dekgeld geplaatst. Indien uw merrie bij ons op het station staat is het verplicht   een paspoort van uw merrie bij ons op het station achter te laten.


- Kosten Veterinaire begeleiding bij ons op het station: Nader bespreekbaar.


- Voor een zorgvuldige administratie vragen wij u bij de eerste inseminatie een kopie van het

registratiebewijs van de merrie en de adresgegevens van de eigenaar.


- De vermelde dekgelden zijn exclusief alle overige kosten zoals o.a. dierenarts, afdracht,
koerierskosten voor het verzenden en/of ontvangen van sperma in binnen- en buitenland.
Deze kosten worden volledig doorberekend aan de merriehouder.


- Gustregeleing: mits voor 1 oktober 2016 een schriftelijke dierenartsverklaring is ingeleverd
zal er een reductie gegeven worden op het dekgeld. Wanneer een hengst afkomstig is van
een ander station zal gekeken worden welke regelingen zij treffen. Indien gewenst, kunnen
wij hierover nader informeren.


- De veterinaire begeleiding van uw merrie wordt verzorgd door erkend paardendierenarts. Gynaecologisch onderzoek gebeurd dagelijks op het dekstation.


- Veterinaire begeleiding op het station geschiedt geheel voor eigen risico van de
merriehouder.


- Uiteraard dient uw paard volgens de regels gevaccineerd te zijn tegen influenza.


- Paspoort dient ten alle tijde bij het paard aanwezig te zijn. Wanneer uw paard bij ons gestald staat dient het paspoort in ons bezit te zijn. Indien u deze niet wenst af te staan willen wij u erop attenderen dat de boete welke erop volgt wanneer er een controle plaats vind voor rekening van de eigenaar is.